Enterprise Security

Bezpečnost koncových bodů v prostředí kanceláří, datacenter a veřejných cloudů.

 • Jediná dodávaná bezpečnostní platforma, která nabízí nejlepší ochranu a výkon
 • Nezávislost na operačních systémech a hypervisoru umožňuje univerzální pokrytí
 • Jediná konzole pro jednoduchou správu bezpečnostních politik pro všechny koncové body
 • Flexibilní licencování k naplnění Vašich potřeb

Zavolejte obchodní oddělení: 272 048 480

VÝZVY V DNEŠNÍM ICT PROSTŘEDÍ

Organizace všech velikostí se snaží snížit operační výdaje, vylepšit výkonnost a účinnost systémů skrze virtualizaci a adaptaci cloudu.
Výzvy v dnešních výpočetních prostředích Revoluční bezpečnost v podání Gravity Zone

Společnosti nemůžou plně těžit z virtualizace a cloudu

Většina dodavatelů není schopna naplnit sliby podpory třetích platforem kvůli před-virtualizačním a před-cloudovým bezpečnostním architekturám.

VS

Gravity Zone se adaptuje na jakékoliv výpočetní prostředí

Dodává nejrychlejší a nejefektivnější ochranu datových center, kanceláří a cloudu.

Bezpečnost brání migraci z fyzického prostředí do virtuálního nebo do veřejných cloudů

V soukromých a veřejných cloudech je použití tradičních řešení na úkor výkonnosti nebo ochrany.

VS

Progresivní ochrana a výkonnost pro fyzické stroje, virtualizovaná datacentra a cloud.

Bezpečnostní virtual appliance zaměstnává agenta znalého prostředí a sledujícího každý pohyb a změnu tvaru a chování.

Bezpečnostní řešení mají snížit komplikovanost

Tradiční řešení složitě kombinuje různé aplikace, což v praxi znamená navýšené finanční náklady, nároky na lidské zdroje a v konečném důsledku i na technické prostředí.

VS

Všechny bezpečnostní služby a potřeby společnosti v jediné dodané platformě

Jedna aplikace k ochraně a správě bezpečnostních politik jakýchkoliv koncových bodů, v jakékoliv lokaci a v jakémkoliv prostředí.

AV-TEST registruje 390 000 nových malicious programů každý den s přívalem kybernetického zločinu

Tradiční agenti se spoléhají na podpisové updaty jednou denně, zatímco nové hrozby se objevují každou minutu

VS

Globální Bitdefender síť ochrany poskytuje ochranu před hrozbami v reálném čase.

Všechny chráněné koncové body jsou immunizované méně než 3 sekundy po tom, co jsou objeveny nové hrozby kdekoliv na světe.

V rapidně se měnících prostředích je škálovatelnost novou normou

Škálování tradičních řešení zahrnuje replikaci relačních databází, přidání dalších windows serverů na každý extra element a platby za licence třetích stran.

VS

Gravity Zone je dodána v modulární a vybalancované architektuře.

Je postavena na upravitelných, pružných a bezpečných open source řešeních. Bitdefender Gravity Zone organicky roste klonováním virtuálních appliancí.

Upusť od tradic

Oproti tradičním výrobcům, kteří dávají dohromady aplikace z před-virtualizační a před-cloudových Windows časů, Bitdefender GravityZone kombinuje všechny bezpečnostní služby a potřeby firem do jediné dodávané platformy, tak aby snížila náklady na provoz a nasazení řešení, které zabezpečí všechny fyzické a virtuální koncové body.

Klíčové výhody

 • Inteligentní nasazení

  Nasazeno během minut a ne dní. Jednoduše konfigurovatelná appliance usnadňuje nasazení na fyzické stanice, datacentra i cloud.

  Eliminuje mezery v ochraně

  Agent přizpůsobitelný všem prostředím zabezpečí všechny typy koncových bodů: fyzické, virtuální a postavené na cloudu.

  Rychlejší imunita před útoky

  Využívá technologie Bitdefender Globální ochranné sítě, která zajišťuje, že všechny koncové body budou do 3 sekund od objevení nové hrozby kdekoliv na světě imunizované.

 • Ovládněte rizika, zatímco optimalizujete virtuální a fyzické výkonnostní zdroje.

  Přesouvá bezpečnostní úkony z lokálních strojů na bezpečnostní virtuální appliance pro všechny typy koncových bodů v datacentrech a pro notebooky, desktopy.

Nejlepší ochrana proti infekcím

(na stupnici od 0 do 6, 6 znamená nejlepší ochrana)

Bitdefender

5.8

Trend Micro

5.75

Kaspersky

5.55

Symantec

5.44

F-Secure

5.19

Intel Security (McAfee)

5.19

Bitdefender neustále převyšuje konkurenci.CEO Andreas Marx, AV-TEST, Leden 2015

Nejnižší vliv na výkon

(na stupnici od 0 do 6, 6 znamená nejnižší vliv)

Bitdefender

5.66

Trend Micro

5.41

Kaspersky

4.83

Symantec

4.58

F-Secure

4.33

Intel Security (McAfee)

3.91

Klíčové vlastnosti

 • Jedna aplikace

  dodání bezpečnostních služeb pro fyzické koncové body, mobilní zařízení, Exchange mail servery a virtuální stroje v soukromém a veřejném cloudu;

  Jedna konzole

  nabízí jednoduchou centralizovanou správu, jednoduché nasazení a vynucení bezpečnostních politik na jakýkoliv typ a počet koncových bodů, v jakékoliv lokaci;

  Jedna architektura

  umožňuje plnou viditelnost a kontrolu datacenter a celé organizace skrze integraci s Active Directory, VMware a Citrix hypervisory;

  Jeden agent

  pokrývá všechny kombinace virtualizačních platforem, cloudových poskytovatelů, operačních systémů a fyzických zařízení;

  Více vrstev ochrany

  pro koncové body: antivirus a antimalware s behaviorálním monitoringem, ochrana před útoky nultého dne, aplikační kontrola a sandboxing, firewall, kontrola zařízení a obsahu s antispamem a antiphishingem pro Exchange mailové servery.

 • Univerzální pokrytí:

  • Všechny koncové body: fyzické, virtuální a v cloudu;
  • V jakékoliv formě: pracovní stanice, servery, embedded, mobilní;
  • Všechny OS: Windows, Linux, Mac;
  • Jakákoliv virtualizační platforma: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle;
  • Organizace všech velikostí: škálovatelné od desítek až po miliony koncových stanic využitím možností klonovat GravityZone virtuální appliance;
  • Jakékoliv prostředí: datacentra, LAN sítě, WAN sítě, soukromé cloudy, veřejné a hybridní cloudy;

  Chytré centralizované skenování využívá

  centralizovaných bezpečnostních serverů, ve kterých probíhá většina antimalware procesů, které se přenášejí ze všech fyzických nebo virtuálních strojů.

Bezpečnostní služby dodané od GravityZone Enterprise Security v instalaci on-premise

Security for Virtualized Environments

view product page

Security for Endpoints

view product page

Security for Exchange

view product page

Security for Mobile

view product page
PŘEHLED

Protection for virtualized datacenters enabling real-time scanning for file systems, processes and memory on Windows and Linux virtual machines, on any virtualization platform, and in any public cloud.

Protection for any number of physical workstations (Windows, Linux and Mac), embedded devices and servers.

Protection for Microsoft Exchange Servers ensuring secure messaging and collaboration environment.

Unified security with management and compliance control of iPhone, iPad and Android devices to support bring-your-own-device (BYOD) initiatives.

CHRÁNĚNÉ SYSTÉMY A PLATFORMY

Hostovaný OS:

 • Windows
 • Oracle Solaris
 • Linux

Virtualizační platformy:

 • VMware
 • Citrix
 • Hyper-V
 • Linux Red Hat
 • Oracle VM

Serverové OS:

 • Windows
 • Linux

OS pracovních stanic:

 • Windows
 • Mac
 • Linux

Tablet a embedded OS:

 • Windows Embedded
 • Windows XP Tablet PC

Mailové servery:

 • Exchange 2007, 2010, 2013
 • Fyzické a virtuální servery
 • Role: Edge, Hub and Mailbox
 • Protokoly: SMTP, MAPI, Exchange ActiveSync

Mobilní platformy:

 • Apple iPhone a iPad tablety
 • Google Android chytré telefony a tablety
VLASTNOSTI
 • Chytré skenování - centralizované skenování přenáší bezpečnostní úkony na bezpečnostní virtuální appliance
 • Integrace s VMware vCenter, Citrix XenServer a Microsoft Active Directory
 • Agentless security with VMware vShield endpoint
 • Two-layered caching
 • Load Balancing on multiple Security Virtual Appliances
 • Environment aware security agent
 • Intelligent deployment
 • Breakthrough resource optimization for virtual machines
 • Email traffic filtering
 • Malware scanning Exchange databases
 • Support for Database Availability Groups DAG
 • Remote deployment
 • Reports and monitoring dashboard
 • Real-Time Messaging Protection
 • Integrace s Microsoft Active Directory
 • Unified management
 • Device inventory management
 • Screen locking with password
 • BYOD policies support
 • Device compliance management
 • VPN and Wi-Fi provisioning
SECURITY LAYERS
 • Antimalware
 • Firewall
 • Content Control
 • Device Control
 • Behavior Monitoring
 • Application Control
 • Antimalware
 • Firewall
 • Content Control
 • Device Control
 • Behavior Monitoring
 • Application Control
 • Antimalware
 • Antispam
 • Antiphishing
 • Attachment filtering
 • Content filtering
 • Antimalware
 • Antiphishing
 • Anti-theft
 • Web filtering
 • Storage Encryption
 • Rooted and jailbroken detection
 • Security policies enforcement
LICENSING

For consolidated datacenters

 • Per # of physical CPUs;

For individual virtual machines:

 • Per # of Virtual Desktops (VDI);
 • Per # of Virtual Servers (VS);
 • Per # of Physical Workstations (PW);
 • Per # of Physical Servers (PS);
 • Per # of mailboxes
 • Per # of devices
DATASHEET Security for Virtualized Environments Security for Endpoints Security for Exchange Security for Mobile