Vážíme si Vaší důvěry a prohlašujeme, že osobní údaje získané na základě vyplněné objednávky nezveřejníme či nepředáme třetím osobám, s výjimkou složek zapojených do procesu vyřízení Vaší objednávky (doprava, autor programu – pokud je licence podmíněna jménem uživatele), tyto údaje pak budou poskytnuty v minimální možné míře.